EMK Közösségi Oldal
Bejelentkezés Oktatók Konzultációk Tréningek Főoldal

Szemere Orsolya

WeboldalTudatosan Erőszakmentesen

Facebook csoport (nyílt): Erőszakmentes Tudatosság

emailszemereorsolya@gmail.com 

skype: szemereorsolya"Beszélj új nyelvet ahhoz, ha azt szeretnéd, hogy a világod megváltozzon!"
 (Rumí)

Az Erőszakmentes Kommunikációt égi ajándéknak tekintem az életemben, ami akkor ért el hozzám, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. Habár a belső-külső természeti törvényekkel és erőkkel sok évtizedes jógapraxis, ismerkedés, gyakorlás, oktatás után már kibékültem, az ember által teremtett világ és annak folyamatai és működési mechanizmusai még mindig rejtélynek tűntek számomra, és a kapcsolatok minőségével és a konfliktusok sokaságával nagyon elégedetlen voltam, és azokban kétségbeesetten és tehetetlenül vergődtem. A puzzle meghatározó tényezőjeként tárult fel előttem az emberi kapcsolatok világán fáklyaként keresztül világító (pszichológián alapuló) összefüggésrendszer és eszköztár, amit Marshall Rosenberg a hétköznapi ember nyelvére lefordított és mindennapi használatára bocsátott.

Szinte minden problémánk alapja az, hogy az emberi kapcsolataink nem stimmelnek, vagy nincsenek, hogy nem igazán ismerjük magunkat és így egymást sem. Miközben egyre gyorsul az élet és fejlődik a technológia, egyre többen vagyunk, egyre jobban elidegenedünk egymástól, magunktól és az alapvető emberi értékektől a nagy zajban és sodrásban. Ideje visszatérni ezen értékekhez és akár a sodrással is szembemenve megtanulni végre magunkra és egymásra is igazán odafigyelve mindannyiunk érdekét szem előtt tartani és összefogni az kiegyenlített viszonyok és mindenki számára élhető és emberibb minőségű élet reményében.

Ebben az EMK szerepe számomra az, hogy lehetővé teszi az emberi kapcsolódás egy magasabb, minőségibb módját: megtanít lelassítani, az élet és túlélés szempontjából is a lényegre figyelni, hogy az emberi faj a fejlettségét a szociális kapcsolódási képességének és összatartozás kihasználásának köszönheti. Az EMK gyakorlati eszköztárának és elméleti hátterének segítségével a résztvevők, érintettek mindegyikét egyenrangúan számításba lehet venni, win-win megoldásokat találhatunk, megtanulunk tisztán, strukturáltan, kontextusban gondolkodni, miközben kapcsolatban tudunk lenni/maradni önmagunkkal és a másik féllel/másokkal is egyszerre. 

Az emberi nyelvet nem kommunikálás céljával alakította ki az ember az antropológusok szerint, és nem is a gondolkodás céljával. Hanem arra, hogy a világnak egyfajta (jó értelembe vett) manipulálását végre lehessen hajtani általa. A nyelv a bal agyfélteke számára olyan, mint egy térkép, a világ reprezentációja, és nagy segítségünkre volt abban, hogy a világot hasznosítsuk és a civilizációk gyümölcseit megérleljük. Azonban sajnos e funkció erősödése, növekedése a másik, a jobb agyfélteke rovására történt az idők során, ezért ideje végre azt is helyzetbe hozni, és a kontextust is minden körülmények közepette beszámítani, a tapasztalások kapcsolati aspektusát, és egyéni érzelmi élményeket, valamint a „hogyant” is számításba venni. (Ian McGhilchrist, pszichiáter)

Kizárólag a mi fajunknál fejlődött ki ilyen magas szintű kommunikáció, ami a tudósok a szociális tanulás eredményének tudnak be. Csak mi vagyunk képesek mások ötleteit továbbfejleszteni, vagy mások hibáiból tanulni, mások bölcsességéből előnyt kovácsolni. 

„Mindannyian rendelkezünk azzal a legerőteljesebb, ugyanakkor legveszélyesebb és legrombolóbb vonással, amit a természetes kiválasztódás valaha kialakított. Ez egy bizonyos neuro-audio technológiai elem, amivel átprogramozhatjuk más emberek elméjét. A nyelveinkről beszélek itt természetesen, hiszen ez teszi lehetővé teszi számunkra, hogy saját elménkből közvetlenül valaki máséba ültessünk át egy gondolatot, és ők is megtehessék ugyanazt velünk, méghozzá anélkül, hogy bármelyikünknek is sebészeti beavatkozáson kellene keresztülmennie. ... éppúgy, ahogyan a távirányítóval megválaszthatod a TV-d beállításait a kedvednek megfelelően, a nyelvhasználatod segítségével megváltoztathatod egy másik ember agyán belül a 'beállításokat' a saját érdekeidnek megfelelően. A nyelv olyan, mintha a gének beszélgetnének, hogy elérjék, amit akarnak.” (Mondja Mark Pagel Hogyan alakította a nyelv az embriséget c. TED előadásában) 

Óriási felelősség, hogy hogyan használjuk a kommunikációnknak csupán 6-7 %-át kitevő verbalitást. Számomra az EMK adja meg ehhez a magas minőségű, érett és felelős gondolkodáshoz, verbalitáshoz és viselkedéshez a kulcsot.

Az EMK egy nagyon egyszerűnek kinéző eszköz – és az is, amennyiben tudjuk megfelelően használni. Hajlamosak sokan ennek megfelelően leegyszerűsíteni és pusztán könyvből „elsajáítani” mintegy spórolásképpen, vagy egy-két napos képzések után elkezdeni tanítani.

A valódi transzformációs változást eredményező használatához azonban nem elegendő magát a technikákat és lépéseket elsajátítani, hanem az egész gondolkodásmódunk, szemléletünk megreformálására is szükség van. Sőt, mivel a kommunikáció élőlények közti információcsere érdekében alakult ki, ezért begyakorolni is csak élő emberek közt lehet. Eleinte "steril laboratóriumi körülmények" közepette tanuljuk és gyakoroljuk, „beavatottak” körében, később fokozatosan kisebb lépésekben „terepen”, ill. „élesben” is. Ahhoz hogy minden helyzetben, kiváltképp a kihívást jelentőkben hatékonyan használni tudjuk – azaz ha egyértelműen jószándékú kapcsolatok helyett bizonytalan, vagy netán „ellenségesnek tűnő” viszonyokba keveredünk –, ahhoz pedig egyenesen képesség és kapacitásfejsztésre is szükség van. Az ilyen jellegű önismereti és belső transzformációs fejesztő, esetenként kifejezetten gyógyító jellegű  munka több évet vesz igénybe.

A személyiség fejlettsége nagyban meghatározza, hogy e fantasztikus lehetőségből, amit az EMK kínál nekünk, mennyit fogunk fel és mire használjuk ennek eredményeképpen, és fordítva is igaz, az EMK hihetetlen mértékű hozzájárulást adhat a személyiségfejlődés tekintetében.

Nagyon fontos számomra ezért, hogy az EMK-t szemléletként, életformaként fogjuk fel és nem pusztán hasznos technikák eszköztáraként. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a módszert tartom lényegesnek, hanem azt is, hogy az ön-, és emberismeret részeként sajátítsuk el és hogy hogyan és mire használjuk, azaz nyilvánítjuk meg/adjuk vissza. Lehetőség szerint életünk minél/egyre több, (ha nem is minden) területén hitelesen a képviselt, hangoztatott értékrenddel összhangban.

Milyen végzettségeid vannak?

Melyik településen tartasz képzést?

Főleg Budapesten, ahol élek, de szívesen elmegyek bárhova vidékre, vagy akár külföldre is, többnapos képzésekre, műhelyek megtartására. Akár már 5 főtől, de max.12-ig vállalok csoportokat.

Angol nyelven is tartok képzést, mivel magát az EMK-t -NVC-t - is angolul tanultam és rengeteg anyagom is van angolul (és a továbbképződésem is főleg ezen a nyelven zajlik folyamatosan).

Kiket vársz? Mit gondolsz arról, hogy kik válasszanak téged?

Különösen fontosnak tartom, ezért szívügyem a bármiféle traumát átéltek (sokk-, vagy fejlődési-), vagy bántalmazotti viszonyból ("áldozati/elkövetői/megmentői" oldalról is) kiszakadók/kitanulók segítése ill, mindazoké, akik az önfejlesztést-öngyógyítást választják életük követező szakaszában, akár krízis/válság által kiváltott helyzetben, akár megelőzésképpen.
A mai felkavarodott gender helyztben különösen fontosnak tartom a tiszta és játszmamentes kapcsolatokat és szerepeket, mellyel mindkét nemnek adódhatnak komoly nehézségei. Különösképpen az eddig rendszerszinten hátrányban levő nők öntudatra ébredését, önbecsülésnövelését és egyenragúvá érését támogatom szívesen, valamint azon férfiakat, akik szeretnének kitanulni a privilegizált helyzetből, ill. a kiszáradt belső, érzelmi élet és elidegenedett kapcsolatok világából és beletanulni az élettelteli és érzelmi megélést, gazdagságot megengedő egyenrangúságba, partneri kapcsolódásba és kiegyensúlyozott belső-külső létezésbe.

Trénerként, facilitátorként nem annyira a „nagy anya” archetípust képviselem, a feltételnélkül mindig mindenkiről gondoskodót,  vagy akár  a gátlástalanul önérvényesítő és önmegvalósító businessmanét, hanem remélhetőleg az egyre színesebb és egyre inkább integrálódott és kiegyensúlyozott, sokféleséget magába foglaló embert, és az önálló útra, autonóm, felelősségteljes, önazonos életbe lépéshez vagyok egyenrangú (valamiben éppen előrébb levő) funkcionális facilitátor, mentor, vagy kinek hogy tetszik. Kizárólag olyan dolgokat adok tovább, amiket magam is megtapasztaltam és lehetőség szerint megdolgoztam, ezért saját élménnyel rendelkezem felőle. A műhelymunka során pedig szintén ilyen saját élményű tapasztalást irányozunk elő a nálam képződők számára.

Szeretem a több modulból álló, világos struktúrával rendelkező képzés sorozatokat, és meghitt kiscsoportos tanuló közösségeket, mivel az emberi kapcsolatok és az emberek közti kommunikáció szövevényes témakörei következetes, rendszeres és hosszútávú feltárást, odafigyelést és megdolgozást igényelnek, és összeszokott, belakott, biztonságos közegben lehet legjobban fejlődni és kibontakozni. Ezért képzési formának is ezt választom, ha tehetem.

Kiemelten fontosnak tartom ma Mo.-on a traumatudatos hozzáállást minden segítőfoglalkozás esetén (de akár csak sok emberrel kapcsolatban lévő munkaköröknél is), ezért kifejezetten ilyen jellegű képzést is tervezek tartani.

Szívesen veszek részt team munkában többnapos tréningeken, ill. vállalok képzést, fejlesztést TEAL szervezeteknél, ill. integrál szemléletű vezetőknél, és csoportjaiknál.

Speciális területet vallok magaménak. Nem mindenkit vonzanak ekkora mélységek és magasságok, erők és amplitúdók, valamint apró szubatomi részletek, és mindent átfogó, a létezés teljességére, sorsra is kiterjedő, összefüggések ahol én közlekedek, amikkel dolgozom - tudom jól. Nekem ehhez vannak adottságaim, és az érdeklődésem, valamint életem történései is arra késztettek, hogy ezt a hidat megépítsem, vagy még inkább, hogy én magam ilyen híddá váljak. Van azonban olyan életszakasz mindenki életében, amikor létszükséglet a különböző területek, akár a végletek összehangolása.

Olyan emberekre vagyok kalibrálva, olyanoknak tudok segíteni, olyanokkal szeretek és tudok jól együttműködni, akik valamiféle nagy változás előtt, átrendeződésben állnak éppen életükben, és elszántan elindultak, vagy indulnának egy harmonikusabb új rend, kiegyenlítődés, a teljesség irányába. Felismerve a felelősségüket, bevállalják a komoly belső munkát, önfejlesztést, valamint tényleg  hajlandóak mélyre is merülni, árnyékokkal is szembenézni, a „belső harcokat megvívni” - a kívánt áldozatot is felvállalva az úton. Olyanokkal, akik hosszú keresés után szeretnének végre meglátni, amit eddig nem sikerült, életre kelni, kivirágozni a maguk teljességében és rájöttek, hogy a növény kiteljesedéséhez hasonlóan, a megfelelő feltételek létrehozása az egyetlen teendő – a kártevőktől való hathatós védelmet is beleértve – úgy maguk is hajlandóak széleskörű tudatosságot kifejleszteni a bennük rejlő, kezdetben apró kis Isteni szikra előcsalogatása és megnyilvánuláshoz segítése végett.

Akik visszatekintve úgy látják, hogy habár annyi mindent megtettek már, annyit belefektettek...mégis valahol hiba van a gépezetben, ill. nincsen meg az értelme az egésznek…emiatt hajlandóak még egy kört futni, hogy akár egy akadályozó apró homokszemet, vagy felemás, vagy széttöredezett programfájlt lecseréljenek nagyon komoly odafigyeléssel, végső precíziós finomhangolással, vagy éppen utolsó, mindentbele erőfeszítéssel.

 

 

Miért fontos a számodra az Erőszakmentes kommunikáció tanítása?

Csak olyan dolgot tudok csinálni, aminek értelmét is látom. Annyi féleképpen élünk mellé manapság, annyi minden vonja el a figyelmünket ebben az óriási zajban, rohanásban, és elidegenedésben. Ezért az „értelemkeresés”, és a küldetés, az, hogy a „nagy egésszel” összhangban, annak részeként cselekedjek, számomra nagyon fontos, egyetemben azzal, hogy minden létező dolgot rendeltetésének megfelelően használjunk.

Habár társadalomtudósok szerint az erőszak nem növekedett, hanem csökkent az elmúlt évezredek során, az emberek lelkiállapota romlásának kontrasztja a technikai fejlődéshez képest mégis hihetetlen méretű. Olyan szintű felesleges szenvedést, felháborító visszaéléseket, manipulációkat, strukturális erőszakot láthatunk világszerte, az információ korában icipicire zsugorodott távolságok és kitágult globális kontextus révén, ami egyértelműen arra sarkall, hogy ennek csökkentése érdekében minden tőlem telhetőt megtegyek, minimum a magam egyéni szintjén, és ha lehet társadalmi téren is.

A személyiségfejlődés társadalmi szinten abban az „önmegvalósító” stádiumban tart jelenleg a nyugati világban, amit érzelmi és erkölcsi alapok és érettség nélkül jobb híján mások és a minket éltető természeti közeg manipulálása, fel-, és kihasználása, akár becsapása történik sajnos, pusztán az önös érdekeket szem előtt tartva.

Az EMK-val azonban lehetünk önazonosak, sőt másokkal is őszinték és egyenesek, sőt akár transzparensek anélkül, hogy sérülést okoznénk! Általa fel lehet vállalni bármilyen, a tömegsodrástól eltérő látásmódot, vagy különleges megélt élményt, mert még ilyenkor is meg tudjuk nevezni azt az aspektusát, ami univerzálisan összeköt bennünket a többiekkel és nem fogunk lemorzsolódni, kiesni, ami a túlélésünk esélyeit rontaná evolúciós és egészségi szempontból. Nincs szükség többé alakoskodásra, hatalmi manipulációra, ügyeskedésre sem, anélkül is lehet általa hatást elérni, ha nem is előre eltervezettet, de mindkét fél számára elfogadhatót.

A szándék azonban –amely bármely megnyilvánulás mögött van, – létfontosságú. Ha az a közös jól-lét, akkor a technika is működni fog. Ehhez szükséges a mögöttes elméletet és eredendő célt is ismerni: azaz, hogy az EMK az ellentétek mögötti/feletti összeköttetést célozza meg, nem holmi öncélú, ego által vezérelt legújabb fejlesztésű potencia növelő vívmány, mint amivel sokan összetévesztik – ahogy a hirdetésekből gyakorta láthatjuk.

Magának Marshallnak a szájából hallottam, hogy a mögöttes szándék a legfontosabb, és egyben legnehezebb feladat, annyira, hogy annak a kibogozása a munka 80%-a. Merthogy a tudatosan és verbálisan kifejezett szándék gyakorta igen távol esik a valódi meggyőződésekből és hiedelmekből fakadó programszerűen futó, automatikus megnyilvánulásoktól. Amikor az tisztázódott, akkor onnantól már csak 20%-nyi munka maradt, amit a technikákkal könnyűszerrel meg lehet oldani.

Azt vallom, hogy az EMK elsősorban nem egy önvédelmi eszköz, egy vért, amivel felfegyverkezve végre kidughatjuk az orrunkat az emberek közé félelmeink ellenére, bár lehet ekként hasznosítani. Nem is egy felhőburok, aminek segítségével egy echochamberben vígasztalódunk a hozzánk hasonlóan védtelen és önállótlan teremtésekkel, és előrágott és emésztett kész megoldásokat falatozunk a megmentőnk csőréből, majd kórusban szajkózva a szánkba adott féligazságokat, kezébe helyezzük életünket és minden reményünket, és közösen bújunk el a csúnya, vad és veszélyes világ és emberek elől.

Konfliktusok mindig vannak, mindig lesznek, minden területen. Nem látom reálisnak azt a célt, hogy a ma uralkodó trendnek megfelelően a konfliktusok megszűntetésére törekedjünk. Hasznosabb megnézni, hogy mi lehet a konfliktusok értelme, célja, mi miatt vannak: én azt találtam, hogy fel lehet őket fogni lehetőségként arra, hogy 2 ember/v. két fél közelebb kerüljön egymáshoz, megismerjenek egymásról olyan dolgokat, amik eddig nem kerültek felszínre. Ezáltal lehetőség nyílik olyan módon rendezni a helyzetet, ahol mindkét fél (legyen az külső, vagy belső) megélheti és alkalmazhatja az „emberség” legértékesebb minőségeit, az együttérzést, törődést, elfogadást, empátiát, egymás támogatását – annak érdekében, hogy mindkét fél szükségletei kielégülhessenek. Nem feltétlenül mindkét fél számára ideális módon, de mindenképpen mindkét fél számára elfogadható módon, ÉS-ÉS perspektívával, win-win helyzetet keresve – a fekete-fehér VAGY-VAGY szemléletmód helyett. Erre ad lehetőséget az EMK.

Az EMK egy híd, arra, amikor önálló autonóm lényként (vagy legalábbis annak vágyával) kinyílunk arra, hogy valódi közös megoldásokat találjunk, amikor abból indulunk ki, hogy a másik is tényleg ember, és bízunk abban, hogy meg lehet érteni a motivációit a megnyilvánulásai mögött, valamint ő is meg tud érteni minket. Nem egy egyéni boldogulást célzó eszköz, hanem a társadalmi felelősségvállalásé. Az egyéné, aki ráébredt, hogy a társadalom részeként nemcsak önmagáért, hanem másokért is felelős. Ez a fajta szemlélet, technika, és képesség nagyon hiányzik manapság az élet minden területéről, és a mikrokörnyezetünktől kezdve a legmagasabb politikáig mindenki hasznosítai tudja. Mert lehetőséget ad az igazán emberi minőségű kapcsolódásra, egymásra való odafigyelésre, egymás számításba vételére, szinergikus működésre.

"Ha az EMK segítségével ugyan felszabadítom az embereket, hogy kevésbé legyenek depressziósak, hogy jobban jöjjenekki a családjaikkal, és közben nem tanítom meg őket arra, hogy az energiájukat abba fektessék be nagyon gyorsan, hogy a világ rendszereit megváltoztassák, akkor része vagyok a problémának. Akkor lényegében leszedálom őket, hogy boldogabban  tudjanak élni abban a rendszerben, amiben vannak, azaz valójában kábítószerként alkalmazom az EMK-t." - MBR

 

Mi a küldetésed? Mi a helye a küldetésedben az EMK-nak?

Ez a zen buddhista mondás pontosan kifejezi azt, amit a küldetésemnek tartok:
„Ha nem fontosabb mindennél, hogy véget vessünk a szenvedésnek, akkor nem fogunk véget vetni a szenvedésnek.”
 

Azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatokban hozzuk létre vagy a szenvedés alapját, vagy a gyógyulás lehetőségét. Minden tevékenységemmel ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy ez utóbbi valósuljon meg és minél kiteljesedettebb, értelmes, emberhez méltó életre tudjuk felhasználni ezt a lehetőséget, amit itt tölthetünk a földön. Ehhez a kelet-nyugat, ősi-modern emberi kultúrák és eredmények széleskörű tárházából merítek és igyekszem ezt egészséges és egységes képpé gyúrni-integrálni. Távolról sem tökéletes, mindössze egyre fejlődő, de hitelesnek remélt lényemmel, gondolkodásommal, életvitelemmel példaként elöljárni és minden tudásomat, tapasztalatomat megosztani a hasonló érdeklődésűekkel, hogy egymást segítve tudjuk szebbé és értelmessé tenni az emberi létezést.

Mi ragadott meg az Erőszakmentes kommunikációban (EMK)? Mit adott neked?

Nagyon tetszik, hogy egyszerűen és velősen a lényegig, szívtől-szívig hatol mélységben a párbeszédek során, és hogy kifejezetten összerendező, integráló, gyógyító hatással is van az egyénre is, nemcsak a köztünk lévő kapcsolatokra, valamint a társadalmi rendeződés egészére.

Az egész mentalitásomat, tudatomat átfogó paradigmaváltó szemléletmódot adott nekem: amivel bizonyosságot nyertem, hogy az emberek összetartozása, és békés egymás mellett élése nem egy szentimentális álom, vagy utópia csupán, hanem valóban megvalósítható lehetőség, amit megtanulhatunk elsajátítani a gyakorlatban is.

Mit teszel a saját EMK fejlődésed érdekében?

Folyamatosan gyakorlom, használom a mindennapi életemben; aktív önismeretet-önfejlesztést-gyógyítást folytatok; meditálok; naplót vezetek; újabb és újabb, általam eddig felderítetlen, EMK-hoz kapcsolódó témakörökben képzem magam; blogcikkeket írok; hasonló gondolkodásúakkal-érdeklődésűekkel önsegítő-öngyógyító közösségeket szervezek és facilitálok; külföldi trénerek videóit és hanganyagait hallgatom rendszeresen, gyakorta fordítok és közre is adok közülük; különféle pszichológiai jellegű és idegtudománnyal kapcsolatos szakirodalmat kísérek figyelemmel; ismerkedem és tartom a kapcsolatot külföldi NVC kollégákkal; külföldi NVC anyagokat igyekszem magyarul is megoszthatóvá tenni, többek közt oktatói tananyagot, cikkeket, könyveket; valamint igyekszem a kihívásoknak a választott elveim szerint, hitelesen megfelelni.

A nemzetközi EMK központtal való kapcsolatod

A nemzetközi akkreditációs folyamat végefele járok.

(Candidate for Certif. at CNVC)

Mit tekintesz erőszaknak?

Ezt a kérdést sokáig kutattam, mert nagyon meglepett, hogy minél többet vizsgálom, annál több minden derül ki róla. Ezért alaposan utánajártam, és arra jutottam, hogy elengedhetetlenül szükséges pontos különbségeket tenni az agresszió–erőszak–erőszakmentesség fogalmak közt, ha a gyakorlatban is eredményt akarunk elérni az elméleten túl. Ugyanis egészen máshonnan származnak és más a „kezelési” módjuk is. Létezik biológiai (agresszió), szociológiai (strukturális, vs. kulturális-) és jogi megkülönböztetés is. Ezért ezzel a témakörrel a tréningjeimen alaposabban is foglalkozunk, vissza-visszatérően.

Elöljáróban annyit, hogy az agresszív magatartás kontextusa funkcionális, alapvetően magatartásbiológiai, természettudományi kötődésű, míg az erőszak alapvetően kultúrafüggő kategória, tanult magatartás. Mindkettő lehet határsértő, és mindkettő megfékezésére ismerünk ma már kíváló módszereket, melyek rövidebb-hosszabb idő alatt megismerhetők és elsajátíthatók (ld. tréningjeimen).

Az agresszió megelőzése, féken tartása, az indulatok, és ösztönvilág megregulázása, belső erők irányítása érdekében az tréningjeimen megismerkedünk az agykutatás idevonatkozó legfontosabb és szerintem nélkülözhetetlen felismeréseivel (abszolút hétköznapi, érthető nyelvezeten), hogy tisztában legyünk a bennünk automatikusan zajló folyamatokkal és azzal, hogy mi az, amin változtatni lehet és milyen úton-módon. A jóga egyes releváns ősi módszereivel, valamint más meditatív hagyományok eszköztárával pedig fejlesztjük kapacitásunkat, és készségeinket e téren.

Az erőszak legkristálytisztább és leggyakorlatiasabb megfogalmazását számomra egy kanadai klinikai pszichológus, családterpeuta, szociológus, Ph.D. Joann Peterson adja a megkülönböztetése által. A rendszerszintű visszásságok dinamikájának feltárásával fogalalkozott, és kifejlesztett egy modellt az erőszakos viselkedések megértéséhez és kezeléséhez.
Szerinte az agresszió és a harag egy pozitív, öngondoskodást segtő természetes megnyilvánulás, szemben az erőszakkal, ami azt jelenti, hogy valamilyen megnyilvánulásra nincs engedély, az elkövető ezt figyelmen kívül hagyva mégis keresztülhágja a határokat, gyakran ártó szándékkal, ill. a másik fölötti (őt kirekesztő) irányító/korlátozó/bosszúálló céllal.
 

Johan Galtung norvég békekutató vezette be a használatba a strukturális és kulturális erőszak fogalmát. Eszerint azt az erőszakot, ahol nincs felismerhető elkövető, strukturális erőszaknak nevezzük; míg kulturális erőszaknak hívjuk a kultúra azon vonatkozásait, amelyeket a közvetlen, vagy strukturális erőszak igazolására, vagy legitimizálására használnak (mint pl. korrupció, patriarchátus, stb.).

Az erőszakmentesség (ahimsa) eredeti, legősibb és legkörültekintőbb leírását a jóga filozófiája adja – Marshallra is erőteljes hatást gyakorolt. Magam is több, mint 25 évig jártam aktívan a jóga útját, nem csak elméletben, hanem mindennapi gyakorlatban. Életvitelemnek azóta is alapja a vegetarizmus és a környezetvédelem, immár 30 éve:

Ahimsa paramo dharma – A legfőbb törvény a nem-ártás.


Mit kínálsz?

EMK elméletet és gyakorlatot alapként, (kezdőtől a szuperhaladó szintig,) EMK alapú önismeretet, személyiségfejlesztést, az élet mind a négy (belső, külső, egyéni és szociális) területéhez felkészülést, információkat, képességfejlesztő és kapacitásnövelő gyakorlatokat. Kiindulásképpen belső fókusz, fix. középpont kifejlesztését, aktív belső munkához fejlesztő-gyógyító eszközöket, együttérző elfogadást-megtartást. Tudományos precizitású információkkal, tényekkel támogatom meg a belső működésünk és az emberi kapcsolatok témakörét, az agykutatás legújabb összefüggéseit adom át laikusoknak érthető módon ezen témák vonatkozásában. Nélkülözhetetlennek tartom a tágabb kontextus figyelembevételét is –még az egyéni munkához is–, ezért az Integrál szemlélet/pszichológia eszközeit is felhasználom a megértés érdekében. Képzéseim során hallgatóim nyomtatott formában is kézhez kapják az új anyagokat (füzet formájában) és a gyakorláshoz a handoutokat.

Kiscsoportos tréningeket és egyéni foglalkozásokat kínálok olyanok számára, akik valódi fejlődés/változtatás érdekében szánják rá magukat a tanulásra, erőfeszítésre, megújulásra, megnyílásra, közösségbe járásra. Aki csak egy újabb eszközt akar, hogy még hatékonyabban győzzön meg másokat, vagy gyorsan el tudjon terjeszteni valami csoda-/világmegváltó módszert az újonan tanultakkal, annak nem én vagyok az embere.

Nem szeretem a nagyüzemet, szeretek tényleg odafigyelni arra, akivel kapcsolatban vagyok. Ezért kis csoportos tréningek híve vagyok, ahol az egyéni szükségletek is fókuszban maradhatnak és a légkör közös megteremtéséért is hatékonyabban tudunk felelősséget vállani a kezdeti lépésektől kezdve.

Egyéni foglalkozások során is szívesen facilitálok belső érési folyamatokat, keresek együtt utat, adok át szükséges és odaillő információt - emberi melegséggel, elfogadással, és empátiával hallgatva és megtartva valamint mély, ítéletmentes odafigyeléssel, ugyanakkor pontos visszajelzésekkel segítve a feltárást, átkeretezést, áthuzalozást. Így mintát kapsz arra, hogy hogyan tudsz fokozatosan továbbfejlődni a lelki egészség, növekedés és kiteljesedés irányába onnantól magad is.

ONLINE formában is lehetséges az egyéni foglalkozás (skype, viber). 

Egyéni munka tartalma tekintetében: a külső-belső konfliktusok, egyéni elakadások, fejlődési traumák kibogozása, feloldása feltárása, énhatárok kijelölése, krízisek, válsághelyzetek, árnyékmunka, spirituális válság esetén, az újragondolásban-átkeretezésben, újrastrukturálásban, sorskérdések, összefüggések és erőforrások feltárásában, hiányosságok kipótlásában, célratartásban és a dolgok értelmének kibogozásában vagyok kompetens.

Az empowerment azaz a „felhatalmazás, képessé, függetlenné tevés” a célom, szemben sok segítővel, akik maguktól függővé teszik a klienseiket.

Azt vallom, hogy egészséges, jól működő közösség is egészséges, érett, autonóm felnőttekből állhat csak össze, nem olyanokból, akik ilyen vagy olyan ok miatt mások mögé húzódnak, és átadják hatalmukat, vagy éppen ellenkezőleg, mások fölé terjesztik szárnyaikat és hatalmat gyakorolnak fölöttük. Kifejezett tudatosság nélkül – különösen ezen a területen – nagy az esély a visszaélésekre. Nagy kísértés ez a segítő szakmában, megvannak a tapasztalataim sajnos minden oldalról. Kiscsoportos, és egyéni foglalkozásaim során is ez a cél: a képessé tevés.

Mire használod még az Erőszakmentes kommunikációt?

Átszínezi gondolkodásmódomat, tudatomat – általa más szemszögből nézem az emberi kapcsolódást: segít a legkihívóbb körülmények közepette is a helyzetben minden résztvevő szempontjait szem előtt tartani és azokat beszámítani.

Emberi kapcsolatokban egészen mély emberi kapcsodásokat tesz lehetővé olyanokkal is, akikkel azelőtt semmi közöset nem találtunk volna magukban.

Világban való eligazodás segítésére és mély belső munkára, régi elavult programfájlok átírására is használhatjuk, ahogy teszem magam is:
Távolról sem vagyunk annyira elveszettek, kiszolgáltatottak, vagy a dolgok olyan kiszámíthatatlanok. Az egész rendszer körülöttünk és bennünk is ma már jól meghatározható mintázatok alapján épül fel, és benne minden céllal létezik. Ezeket a mintákat felismerve javíthatunk életminőségünkön, és közelebb kerülhetünk céljainkhoz, ha felelősséget vállunk magunkért minden szinten, lelki higiéniánkért és külső megnyilvánulásainkért (mind verbalitásunkért, viselkedésünkért, cselekedeteinkért), és más élőlényekkel való viszonyainkért egyaránt. Ma már nagyon pontosan tudjuk, mennyire komplexen hatnak egymásra a rendszerek, benne hatunk egymásra mi magunk is, mert vannak közös kapcsolódási pontjaink, részeink is az egyedi minőségeinken, feladatainkon, utunkon kívül, a felszíni látszatok mélyén.

A mintázatok azonban annyira tökéletesen vannak „kitalálva”, hogy változtatni csak azon lehet, amit tényleg jobban tudunk megoldni, mint az automatikus részünk, a limbikus/emlős és hüllő agyunk programjai, amik az eddigi tapasztaltokból a túlélés emlékeit öszegyűjtve épülnek fel. Erre való a neokortex, a szociális agyunk, aminek minőségét, hatékonyságát életünk legelső éveiben az első gondozónkkal való együttlét határozza meg. Ha nem vagyunk elégedettek a mintáinkkal, a „sors eseményekkel”, (mint ahogyan én sem voltam,) akkor szerencsére átalakíthatók, egészségessé tehetők, átírhatók ezek a mintázatok az agyunk plaszticitásának köszönhetően. Kialakítható a felnőttkori szerzett biztonságos kötődés is – ami gyakorlatilag egy új mintázat a szükségletek kielégítésére vonatkozóan. Ebben a munkában is hihetetlenül nagy segítségünkre van az EMK, hiszen az alappogramnyelvvel, a szükségletekkel dolgozik.

Meghatározó EMK élményed?

kövk.

Mikor találkoztál vele, mióta része az életednek és mióta tanítod?

2009-ben kezdtem el keresni valamit, ami segít az ahimsát (nem-ártás törvénye) az emberi kapcsolatokban is kiteljesíteni, mert amit a jógaéletben és közösségben tapasztaltam, az ezzel nagyon erőteljesen szemben állt. Felteszem érthető a kiábrándultásgom és kétségbeesésem foka, ha arra gondolunk, hogy ha egy spirituális közösség nem tudja ezt megvalósítani, akkor vajon hol a megoldás?! Így akadtam rá intezív keresés közepette az interneten az EMK-ra. Azonnal beleszerettem. Rövid úton feltérképeztem az összes Mo.-on elérhető akkori képzést, és beírtam a naptáramba őket sorban. El is kezdtem sorra látogatni őket. Sajnos a 2 akkor elérhető tréner közül az egyikben nagyon nagyot csalódtam már az első tréningen, a másik pedig többszöri nekifutásra sem tudott válaszolni semmilyen mértékben az engem különösen foglalkoztató 2-3 alapvető fontosságú kérdésre amellett, hogy néhány érdekes szempontot és technikát tőle is megismertem. A bejegyzett képzési időpontokról így szomorúan, de lemondtam, mivel amit tapasztaltam addig, mind a saját életemben az új eszközök alkalmazása során, mind az addig megismert magyar EMK címszó alatt, az számomra nem állt összhangban azzal, amit az angol nyelvű oldalakon található információk alapján sejtettem és ami annyira vonzott – és amit a fentebb felvázoltak alapján magam is képviselek azóta.

Ezért keresésemet sürgősen külföldre is kiterjesztettem és a következő években végigjártam egy sor különböző tematikájú EMK (NVC) képzést világszerte. (Bővebben ld. A következő kérdésnél.) 2012-13 során összesen kb. 100 napot töltöttem ilyen jellegű képződéssel, kezdve azzal, hogy 2010-ben a születésnapomon kezdődő Albuquerque-i 10 napos intenzív Marshall képzésre is bejutottam, habár a várólistán először 12. helyen szerepeltem. Életem egyik nagy fordulópontjának tartom azt az elsöprő, transzformációs erejű átlakulást, amit ott  megéltem e karizmatikus békeharcosnak és tanításnak köszönhetően.
Természetesen azonnal elkezdtem a saját életemben alkalmazni az új információk és elméletek alapján a technikákat, és mondhatom, ez hatalmas paradigmaváltást és minőségi ugrást eredményezett azon nyomban.

Nem sokkal később azonban egy újabb kérdéskör is nagyon hangsúlyosan kirajzolódott számomra a gyakorlati megélések közepette: mi történik olyankor/mit tegyünk olyankor, ha az újonan tanult tudás nem elérhető? Pl. olyan frusztráltakká válunk, vagy annyira összeomlunk? Szerencsére a jó sors tovább vezetett a választott utamon, és elémsodorta a Portlandi New Depth képzést, ami éppen ezen kérdésekre adta meg a választ azzal, hogy öszepárosította az EMK-t az agykutatás (pontosabban az interperszonális neurobiológia) eredményeivel. Itt ért az a sokkoló fefedezés, hogy mennyi minden, egészen hétköznapinak tűnő, apró, vagy megszokott dolog, mechanizmus okoz maradandó sérülést, traumát, és hogy a nehézségeink, hiányaink, fájdalmaink, sérüléseink, elakadásaink, mind mind traumák, azaz tulajdonképpen kielégítetlen, vagy sérült szükségletek eredményeképpen jöttek létre, beleértve még a karakterünket is! Szerencsére azonban az agyunk plasztikus és életünk végéig alakítható, a folyamatok egészségessé alakíthatók, egyfolytában fejlődés zajlik, amit nagyban elősegíthetünk, ha odafigyelünk az egészleges képre, és az integrációra. Az EMK eszköztára pedig kifejezetten hatalmas mértékben segítségünkre lehet ebben a fejlesztési-gyógyulási folyamatban, azaz a humanisztikusok irányvonala, az emberi kapcsolódás hangsúlyozása, és azok közt is a Marshall által kiemelt szempontok és összegyűjtött technikák, az empátia mindenekfelett kulcsfontosságú gyógyító hatása visszaigazolódtak a modern agykutatás kutatsai és felismerései révén.
Ez az egy éves képzés volt számomra a következő sorsátalakító folyamat a sorban, aminek tartalmát (ill. azta is bővülő körét) lépésről lépésre beleszövöm a tréningjeim anyagába azóta is – természetesen laikusoknak is könnyen érthető és a mindennapi gyakorlatban alkalmazható módon.

Ezután a képzés után erőteljesen szükségét éreztem, hogy pszichológiát is tanuljak és ezért beiratkoztam az Integrál Akadémia 3 éves Pszichológia szakára és elvégeztem azt életem legnehezebb és legdrámaibb kihívásai közepette is. Itt gyakorlatilag egy közös térképre helyezhettem végre minden addig általam érdekesnek vélt témakört, ami nagyban hozzásegített a sokféle önsegítő és életjobbító út közepette az eligazodáshoz. Ezzel párhuzamosan személyes életemben is katartikus jellegű átalakulás következett, ami alapjaiban változtatott meg mindent, ezért hosszabb időre vissza kellett vonulnom soraimat rendezendő.

Időközben kisebb csoportokban, baráti körökben elkezdtem megosztani az összegyűlt tudásomat, és az Integrál Akadémián az egyéni folyamatkísérés módszerébe is beavatást nyerve, elkezdtem az egyéni foglalkozásokat - mindezt a 15 év jógaoktatói gyakorlatom nagyban megelőlegezte és megkönnyítette. Új életembe való beleszokással párhuzamosan és megújulva valamint a belső gyógyító folyamatok eredményeképpen egyre növekvő kapacitással aktivizálódom újra.

Kiktől tanultál?

Rambala Éva, Marshall Rosenberg; Susan Skye és Sarah Peyton (New Depths); Kelly Bryson (Tribal technologies and Converting Old Paradigms to Compassionate Partnership, Don’t Be Nice, Be Real; Truth and Transparency) Robert Gonzalez (LEN és spirituális EMK); John Kinyon (Enemy images) és Ike Lasater (mediáció); Wes Taylor (NVC and Integral); Gina Lawrie (Dancefloor); Jeff Brown, Miki és Inbal Kashtan (Power and Privilege, Parenting); Martha Lasley, Daw Gordon, Sabine Geiger, Liv Larsson (mediáció) trénerektől az évek során.

Mikor milyen formában tanultál Erőszakmentes kommunikációt?

2010 óta összesen 17 (bentlakásos) tréningen mintegy 120 teljes nap eltöltésével fenti trénerektől, valamint időközben beszereztem és elolvastam szinte minden elérhető magyar és angol nyelvű könyvet, rengeteg angolul elérhető audió és videó anyagot hallgattam meg és jegyzeteltem ki, fordítottam le részeiben.

Az EMK tanítók közösségéből kikkel tartasz szakmai és emberi kapcsolatot?

Mo.-on Gutmann Barbarával és Pataki Katalinnal, külföldön Sarah Peytonnal, Kelly Brysonnal, Ivana Horákovával, Gabrielle Grunttal, Mirelle van Bremennel, Sezer Aksoy-jal, Peter Kuklissal, és Pernille Plantenerrel.

Te mit tartasz az erősségednek az Erőszakmentes kommunikáció használatában és megosztásában?

A megkülönböztetések a vesszőparipám – minden tekintetben, biológiai és evolúciós értelemben is ennek a funkciónak, a homloklebenynek (prefrontális kortexnek, PFC-nek) köszönhetően emelkedünk ki az állatvilágból és jutottunk ilyen fejlődésre. stb. Ez teszi lehetővé a sokféleség mögött az azonosságunk meglátását és az annak megfelelő döntést-cselekvést is. Ezért ennek megismerésére, funkciójának tanulmányzására, valamint FEJLESZTÉSÉRE nagy hangsúlyt fektetek.

Az ördög a részletekben rejtőzik...és a tág kontextusokban - melyek közt meglátom az utat, ill. hidat tudok teremteni.

A psziché és a kommunikáció, és emberi kapcsolatok működési mechanizmusainak feltárása, folyamatok ismerete, és az adott egyéni kiindulóhelyzethez mért fokozatos és lézerpontosságú képzés, fejlesztés.
Skillek (képességek) módszeres feltérképezése, fejlesztése, nyomon követése.

A mértékletesség, határtartás és időzítés képességeit, amiket nagyon nagy hiányból indulva jelentős erőfeszítésnek köszönhetően sikerült elsajátítanom.

Komoly megtartóerőt tudok felajánlani a közös út és munka során azoknak, akik a folyamataikban arra igényt tartanak, köszönhetően a néha egészen extrém körülmények közepette történt edződésemnek.

Manipulációk, játszmázások, hatalmi törekvések, és drámák, rejtett "szerződések" azonnali átlátása és kivédése. Ugyanígy a traumák, sérülések felismerése és azok tiszteletben tartása, valamint szakszerű hozzáállás és egyenrangú félként viszonyulás a megfelelő biztonsági keretek közepette.

Bármi egyéb?

Mint minden eszköznek és technikának, vagy akár szemléletnek, az EMK-nak is vannak korlátai, csapdái, és vele kapcsolatos jellemző tévhitek is. 
Tréningjeimen ezekkel is foglalkozunk, - a már csokorba gyűjtötteket sorra vesszük és előfordulhat, hogy újakat is fülön csípünk! Így a felesleges csalódásokat nagy valószínűséggel kivédhetjük, ill. elkerülhetjük és a lehető legoptimálisabban tudjuk hasznosítani ezt a kiváló módszert.